روزهای تعطیلی به کام دلالان بازار خودرو

با سعودی شدن نمودار قیمت خودروها در بازار آزاد، دلالان حوزه خودرو حتی روزهای تعطیل، مانند روز جمعه که بازارهای جانبی مانند بازار ارز، بورس و... فعالیت ندارند اقدام به معامله خودرو میکنند و به دلیل تعطیلی بازارهای جانبی قیمت های دلخواه خود را در بازار اعمال می کنند.

روزهای جمعه به عنوان تعطیلی رسمی به حساب می آیند و تمام بازارهای جانبی از جمله بازار بورس، ارز و... فعالیتی ندارند؛ اما دلالان اجازه استراحت به بازار خودرو نمی دهند و در روزهای تعطیلی هم این بازار با قوای کمتر و با مدیریت دلالان فعالیت میکند و قیمت های خودرو در این روزها هم افزایش پیدا میکند؛ البته قوای کمتر بازار خودرو در روزهای تعطیل بیشتر به دلیل تعطیلی برخی مراکز مانند مراکز تعویض پلاک است.
فعالیت بازار خودرو در روزهای تعطیل و همچنین گرایش زیاد مردم برای خرید خودرو باعث شده که بسیاری از دلالان و نمایشگاه داران در روزهای تعطیلی به سرکار بیایند و قولنامه هایی با قیمت کهکشانی تنظیم کنند.

نهادهای نظارتی باز هم مقصر گرانی خودرو را سایت ها اینترنتی می دانند!!!

با وجود اینکه نهادهای نظارتی بر بازار خودرو، عامل گرانی خودرو را سایت های درج آگهی مانند دیوار و شیپور میدانند اما این واسطه ها و دلالان هستند که به صورت رسمی قیمت های غیر واقعی و دلخواه خودشان را حتی در روزهای تعطیل بر بازار اعمال میکنند. اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که قیمت های موجود در سایت های درج آگهی بر اساس نوسانات بازار خودرو در فضای غیر مجازی است و هنگامی که انجمن ها، گروه ها و کارگروه های قیمت گذاری خودرو در بازار آزاد بدون هیچ نظارتی فعالیت میکنند و حتی لیست رسمی برای قیمت خودروها اعلام میکنند، نمی توان سایت های درج آگهی را متهم کرد و آنها را عاملی بزرگ در روند قیمت گذاری خودرو در بازار آزاد دانست. با این حال یکی از اعضا هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی از ممنوعیت درج قیمت بروی آگهی ها خبر داد و گفت که فضای مجازی در افزایش قیمت های اخیر بی تقصیر بوده و حذف قیمت ها در کنترل بازار نقش چندانی ندارد و فقط معاملات را از فضای رسمی به فضای غیر رسمی که نظارت بر آنها وجود ندارد مانند تلگرام منتقل میکند.

طبق بررسی های انجام شده در روز جمعه گذشته، ۱۹ اردیبهشت ۹۹ تعداد قابل توجهی قولنامه برای خودروهای موجود در بازار تنظیم شده است و نکته قابل توجه این است که در این روزهای تعطیل هم افزایش قیمت خودرو وجود دارد.


لیست قیمت برخی خودروهای موجود بازار در روز جمعه، مورخ ۱۹ اردیبهشت ۹۹

نظرات
 
 
Captcha